Oscar Wilde
o sztuce i życiu

Do niedawna widziano w nim głównie przedstawiciela minionej epoki estetyzmu lat 90. XIX wieku, twórcę barwnego, ale powierzchownego, i niestety, cieszącego się zbyt wielką popularnością, by traktować go poważnie. Dziś staje się naszym współczesnym, ikoniczną postacią, której życie i twórczość uosabiają ducha już nie wiktoriańskiej, ale ponowoczesnej epoki.
Jerzy Jarniewicz (Gazeta Wyborcza)

Jolanta Pol koncentruje się na przeniesieniu przez Wilde’a kategorii estetyzmu ze sztuki do życia, jednak unika pokusy odwołań biograficznych, jakiej ulegają piszący o Irlandczyku krytycy. Analizy opiera na esejach, artykułach i dialogach o sztuce, w których autor Portretu Doriana Graya formułował przekonania artystyczne. Pogrupowane tematycznie poglądy pisarza uświadamiają inspiratorską rolę w rozwoju formacji modernistycznej, której celem była autonomizacja twórczości artystycznej, wyrażona w haśle „sztuka dla sztuki”. (...) Te rozsiane w tekstach wypowiedzi Wilde’a autorka książki zbiera, tematyzuje i interesująco omawia.
Katarzyna Badowska (Gazeta Wyborcza)